Aleksandra Kuls


Spośród wielu osiągnięć artystki należy wymienić I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Jozsefa Szigetiego w Budapeszcie (wrzesień 2012), a także dwie nagrody specjalne na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2011). W ubiegłym roku skrzypaczka została laureatką srebrnego medalu na Międzynarodowym Konkursie na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego (wrzesień 2020).

W 2015 r. ukończyła studia w klasie profesor Kai Danczowskiej na Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2016 roku pracuje na macierzystej uczelni w Katedrze Skrzypiec i Altówki na stanowisku asystenta.

Aleksandra Kuls występowała jako solistka nie tylko w wielu miastach Polski (m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej i Filharmonii Krakowskiej, NOSPR, Orkiestrą Sinfonia Varsovia) ale także w USA, we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii (z orkiestrami Real Filharmonia de Galicia oraz Orquesta Sinfónica de Navarra), w Niemczech (z Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej), w Brazylii (z Orquestra Sinfonica do Paraná), w Turcji (z Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası), na Węgrzech (z Duna Symphony Orchestra), na Ukrainie (z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej), w Chinach (z China Philharmonic Orchestra). Brała udział w międzynarodowych festiwalach: Chopin i jego Europa (2012-2015), Polish Culture Festival w Pekinie (2014), Festiwal Krzysztofa Pendereckiego w Warszawie (2013), International Kaposvár Chamber Music Festival na Węgrzech (2013), Muzyka w Starym Krakowie (2012), Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych w Katowicach (2012).

Artystka miała zaszczyt współpracować z dyrygentami takimi jak: Tadeusz Strugała, Antoni Wit, Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, Michał Dworzyński, Andrés Mustonen, Yan Pascal Tortelier, Yang Yang, Stanisław Krawczyński i wielu innych. Uczestniczyła m.in. w kursach mistrzowskich Maxima Vengerova.

Aleksandra Kuls otrzymała liczne stypendia i nagrody za działalność artystyczną, m.in.: nagrodę „Paszport Polityki 2011” w kategorii muzyka poważna, nagrodę i stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011, 2012), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), stypendium Młoda Polska na realizację debiutanckiej płyty (2013) i inne.

Artystka posiada bogatą dyskografię: nagrała dwie płyty dla firmy DUX (w duecie z Justyną Danczowską oraz z utworami na skrzypce solo. Płyta solowa była nominowana do nagrody „Fryderyk”); zarejestrowała również utwory rzadko pojawiające się w programach koncertowych: Koncert skrzypcowy Ignacego Waghaltera (wraz z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Andresa Mustonena), utwory skrzypcowe Giorgy Catoire’a (w duecie z J. Danczowską dla wydawnictwa Sarton Records), Rapsodię Polską Stefana Poradowskiego (z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie, dyr. Paweł Przytocki), Offertorium Sofii Gubaiduliny (nagranie live DVD z Koncertu na Zamku w Pieskowej Skale, orkiestra CORda Cracovia, dyr. Marek Moś)

Aleksandra Kuls is a laureate of many international competitions, including the Jozsef Szigeti International Violin and Viola Competition in Budapest (2012, First Prize) and the Henryk Wieniawski International Violin Competition in Poznań (2011, Wanda Wiłkomirska’s Prize for the best performance of a work by Karol Szymanowski and a Special Prize of the Critics’ Chapter). In September 2020 she was awarded II Prize at the Tadeusz Wronski International Solo Violin Competition in Warsaw

She was a student of Kaja Danczowska at the Academy of Music in Krakow, where she graduated in 2015. Currently she is Assistant Professor of Violin.

Aleksandra Kuls has performed as a soloist in Poland (e.g. with Warsaw Philharmonic Orchestra, Kraków Philharmonic Orchestra, Polish National Radio Symphony Orchestra of Katowice, Sinfonia Varsovia), the USA, Italy, France, Spain (Real Filharmonia de Galicia and Orquesta Sinfónica de Navarra), Germany (Zielona Góra Philharmonic Orchestra), Brazil (Orquestra Sinfonica do Paraná), Turkey (Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası), Hungary (Hungarian Radio Symphony Orchestra and Duna Symphony Orchestra), Ukraine (Lviv Philharmonic Orchestra), China (China Philharmonic Orchestra), and took part in many international festivals: Chopin and his Europe (2012-2015), Polish Culture Festival in Beijing (2014), Krzysztof Penderecki Festival in Warsaw (2013), International Kaposvár Chamber Music Festival in Hungary (2013), Music in Old Krakow (2012), and International Festival of Young Laureates of Music Contests in Katowice (2012). The artist had an honour of working with conductors such as Krzysztof Penderecki, Tadeusz Strugała, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Michał Dworzyński, Andrés Mustonen, Yan Pascal Tortelier, Yang Yang and many others. She participated in master classes with Maxim Vengerov.

Aleksandra Kuls was granted many scholarships and awards for artistic achievements, including “Polityka’s Passport 2011” in the classical music category, an award and scholarship from the Minister of Culture and National Heritage (2011, 2012), a scholarship from the Minister of Science and Higher Education (2012), and “Młoda Polska” scholarship for recording a debut CD album (2013).

Since 2013 the artist recorded two CD albums for DUX Recording Producers (one with pianist Justyna Danczowska, the other featuring pieces for violin solo only) as well as: the Violin Concerto by the Polish composer Ignacy Waghalter (recorded with Andrés Mustonen and Sinfonia Varsovia), pieces for violin and piano by Giorgy Catoire (for Sarton Recordings, recorded with J. Danczowska), Polish Rhapsody by Stefan Poradowski (Polish Radio Orchestra and conductor Pawel Przytocki), Sofia Gubaidulina’s Violin Concerto – Offertorium (live concert recording, Marek Moś, CORda Cracovia Orchestra)

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: IDEA BANK: 86 1950 0001 2006 0707 8107 0002