dr hab. Barbara Borowicz


Barbara Borowicz ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka. Swoją edukację muzyczną kontynuowała w Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie w klasie solowej Alessandro Carbonare oraz w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie kameralistyki. W 2017 roku uzyskała stopień doktora sztuki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Barbara Borowicz doskonali interpretacje utworów Karlheinza Stockhausena u najlepszej odtwórczyni dzieł kompozytora – klarnecistki Suzanne Stephens. W 2014 roku Barbara Borowicz rozpoczęła pracę jako wykładowca klarnetu w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2020 jest przewodniczącą polskiego oddziału International Clarinet Association. Jako solistka zadebiutowała z orkiestrą Filharmonii Opolskiej i obecnie regularnie koncertuje w Europie, Ameryce Północnej, Australii, Afryce i Azji w prestiżowych salach koncertowych jak m.in.: Sydney Opera House, Royal Concertgebouw. Jest laureatką wielu nagród na konkursach muzycznych w Polsce, Niemczech, Luksemburgu, Grecji, Słowenii, Włoszech, Serbii, Litwie i Ukrainie. Szczególne miejsce w jej repertuarze zajmuje muzyka polska, którą promuje w kraju i zagranicą, dokonując też licznych prawykonań utworów kompozytorów polskich, w tym kompozycji jej dedykowanych m.in.: Marcela Chyrzyńskiego, Artura Kroschela, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Michała Jakuba Papary, Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej. W 2019 roku ukazała się jej płyta nagrana wspólnie z Markiem Szlezerem z premierowymi utworami na klarnet i fortepian zapomnianego polskiego kompozytora Witolda Friemanna (1889-1977). Płyta została wydana przez DUX Recording Producers, podobnie jak jej poprzednia płyta Double Clarinet Concerto z utworami na 2 klarnety i orkiestrę, nagrana wspólnie z prof. Andrzejem Godkiem. Jest wielokrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Nauki, ponadto otrzymała m.in.: Stypendium Młoda Polska, Stypendium Twórcze MKiDzN, Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Barbara Borowicz jest też artystką Henri Selmer, Vandoren i Silverstein Works.  www.barbaraborowicz.com

Barbara Borowicz graduated with honors from the Academy of Music in Krakow (Poland) in the clarinet class of Professor Andrzej Godek. She continued her musical education at Accademia Nazionale di Santa Ceclia in Rome (Italy) with Alessandro Carbonare and at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Vienna (Austria) in the chamber music class. In 2017 she received her PhD degree at the Academy of Music in Krakow. In addition she improve her musical interpretation of Karlheinz Stockhausen’s pieces with remarkable clarinetist Suzanne Stephens, who is the most accomplished performer of his music. Moreover, in her repertoire there is one of the most demanding piece for clarinet – Harlekin for clarinet solo, which contains theatrical elements and takes over 45 minutes. Since 2014 Barbara Borowicz is a clarinet lecturer at the Music Academy in Krakow. Since 2020 she is a country chair of Poland in theInternational Clarinet Association. As a soloist she made her debut with the Opole Philharmonic Orchestra in Poland and since then she has been regularly performing in Europe, North America, Australia, Africa and Asia in prestigious concert halls such as the Sydney Opera House, Royal Concertgebouw. She is a laureate of numerous solo and chamber music competitions in Poland, Germany, Luxembourg, Greece, Italy, Serbia, Slovenia, Lithuania and Ukraine. A special place in her solo repertoire has Polish music, which she has actively performed in Poland and abroad, including compositions written for her, e. g. Marcel Chyrzynski, Ewa Fabianska-Jelinska, Michal Jakub Papara. In 2019 was published her CD with world premieres pieces for clarinet and piano written by forgotten polish composer Witold Friemann, released by the DUX Recording Producers. In 2016 her CD Double Clarinet Concertos was recorded with works for 2 clarinets and orchestra with clarinetist Andrzej Godek. Barbara was awarded repeatedly by the Ministry of Culture and National Heritage as well as the Ministry of Science and Higher Education for her work within music and science. Moreover she received the Młoda Polska scholarship from the Polish Ministry of Culture as well as the award Ars Quaerendi for the remarkable activities for the development and the promotion of culture. Barbara Borowicz is an Artist for Henri Selmer, Vandoren and Silverstein Works.

www.barbaraborowicz.com

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673