dr Bartosz Sałdan


Bartosz Sałdan koncertuje jako perkusista solista, kameralista i muzyk orkiestrowy. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w klasie perkusji mgr Bogusława Seńkowa w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Artura Malawskiego w Przemyślu, otrzymując w 2008 roku dyplom z wyróżnieniem. Następnie w 2011 roku ukończył studia licencjackie, a dwa lata później z wyróżnieniem studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie perkusji prof. Jana Pilcha. W 2021 roku uzyskał stopień doktora sztuki w macierzystej Uczelni. Obecnie doskonali swoje umiejętności gry na perkusyjnych instrumentach obręczowych u jednego z najwybitniejszych specjalistów – Murata Coşkuna w Frame Drum Academy we Freiburgu. Stały rozwój kompetencji w zakresie muzyki dawnej ma swoje odzwierciedlenie we współpracy z licznymi zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie historycznym, takimi jak: Lautten Compagney Berlin, Starck Compagnay, Polska Orkiestra XVIII wieku, OH Orkiestra Historyczna, Wrocławska Orkiestra Barokowa i wieloma innymi. Bartosz Sałdan jest laureatem nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych w Polsce, Grecji, Słowenii i na Ukrainie. Jako solista zadebiutował w 2012 roku z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, ponadto występował m.in.: z węgierską orkiestrą Musica Sonora, orkiestrą Sinfonietta Cracovia, Orkiestrą Filharmonii Opolskiej i innymi. Jako perkusista-kameralista koncertował na wielu festiwalach w kraju jak i za granicą m.in.: Tehran International Contemporary Music Festival (Iran), Międzynarodowym Festiwalu SWIK (Holandia), Todays Art Festival (Holandia), Międzynarodowym Festiwalu ClarinetFest w Kansas (USA), Międzynarodowym Festiwalu Warszawska Jesień, Międzynarodowym Festiwalu Kompozytorów Krakowskich, Sacrum Profanum, Międzynarodowym Festiwalu Perkusyjnym Źródła i Inspiracje. Ważne miejsce w jego repertuarze zajmuje muzyka współczesna, szczególnie muzyka polska, którą promuje w kraju i za granicą, dokonując też licznych prawykonań, w tym kompozycji mu dedykowanych m.in.: Marcela Chyrzyńskiego, Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Martyny Koseckiej, Aidy Shirazi. Miał również okazję współpracować z kompozytorami takimi jak m.in.: Helmut Lachenmann (pracując nad Trio Fluido), Agatą Zubel (pracując nad Percussion Store), Cezarym Duchnowskim (pracując nad Partiels), Martą Śniady (pracując nad Memooperą). Jako uczestnik European Workshop for Contemporary Music uczestniczył w 2013 roku w prestiżowych Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt. Bartosz Sałdan tworzy duet z klarnecistką Barbarą Borowicz, którego rezultatem jest powstanie nowych kompozycji na klarnet i instrumenty perkusyjne. Prowadzi także czynną działalność koncertową jako muzyk orkiestrowy, jako kotlista i perkusista miał okazję współpracować z orkiestrami Sinfonietta Cracovia, Filharmonia Krakowska, Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Polską Orkiestrą XVIII wieku, orkiestrą Narodowego Forum Muzyki i wieloma innymi. Jest zapraszany do jury konkursów muzycznych m.in. 17 Concorso Musicale Internazionale „Paolo Barrasso we Włoszech czy Bangkok International Young Musician w Tajlandii. Bartosz Sałdan jest laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, „Kultura w sieci”, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

więcej: www.bartoszsaldan.com

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673