dr hab. prof. AMKP Barbara Łypik-Sobaniec


Wiolonczelistka, pracownik naukowy, pedagog, wiceprezes Stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki.  Dyplom z wyróżnieniem na Akademii Muzycznej Krakowie w klasie wiolonczeli prof. Witolda Hermana (1995). Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kameralistyki. Od 2020 roku jest Kierownikiem Zakładu Kameralistyki Smyczkowej  i Dętej. Swoje umiejętności doskonaliła na licznych kursach muzycznych, m.in. w ramach Międzynarodowej Akademii Pommersfelden.  Stypendystka Europejskiej Fundacji Mozartowskiej. Laureatka konkursów wiolonczelowych i kameralnych, m.in. II miejsca XI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi w 1992 r. oraz II nagrody w kategorii solistów, IV Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w 2000r.   
Współpracowała z orkiestrą Capella Cracoviensis oraz Sinfonietta Cracovia. Członek tria fortepianowego Reiner Trio, z którym koncertowała przez 20 lat. Dokonała licznych prawykonań, w tym utworów jej dedykowanych. Jako interpretatorka muzyki najnowszej występowała wielokrotnie na festiwalach muzyki współczesnej (Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Strawiński i jego Ukraina, Uściług 2011, Biblioteka Polska w Paryżu, 2013,  27 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej -Połock , Białoruś 2015) jako solistka i kameralistka. Koncertowała w Czechach, Austrii, Niemczech, Belgii, Francji, Danii, Japonii, Brazylii, USA, Puerto Rico. Prowadzi warsztaty wiolonczelowe dla dzieci i młodzieży. Obecnie związana jest z triem fortepianowym Malawski Trio. Prowadzi czynną działalność koncertową w kraju       i zagranicą.

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: IDEA BANK: 86 1950 0001 2006 0707 8107 0002