Karolina Głąb


Technika Alexandra jest metodą szeroko uznaną  w środowisku nie tylko muzyków, ale także aktorów, sportowców i wszystkich tych, którzy pragną poprawić swój komfort życia.

Polega ona na świadomej reedukacji psycho-fizycznej –  na obserwacji i zidentyfikowaniu nawyków i schematów tak w sferze ciała (w sposobie poruszania się, „używania” ciała w pracy i w życiu codziennym), jak i w sferze mentalnej.

Technika Alexandra daje narzędzia, dzięki którym możemy uwolnić się od zbędnych napięć, tak częstych przy powtarzalnych, mechanicznych ruchach. Pomaga odnaleźć swobodę  i otwiera umysł. Pomaga wyzwolić się z kieratu przyzwyczajeń i nawyków.

„Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka” – wszyscy w mniejszym lub większym stopniu, padamy ofiarą rutyny i „mechanicznej” obecności. Często nieświadomie doprowadzając do uszczerbku na zdrowiu. Problem dostrzegamy, kiedy pojawia się ból, ograniczenia ruchów. Wtedy sięgamy po doraźne środki, zwalczające symptomy….Zdarza się, że przykładowy problem bólu w nadgarstku, czy w dolnych plecach powraca. Technika Alexandra pozwala spojrzeć na przyczynę napięć i zapobiec im, zanim będzie za późno. Dając jednocześnie radość ze swobody i mobilności w ciele i co za tym idzie, w duchu.

O mnie:

Jestem z wykształcenia pianistką i rosjoznawczynią.

Z Techniką Alexandra zetknęłam się jeszcze w okresie licealnym, dzięki polskiej pionierce Techniki – Magdalenie Kędzior. Uczestniczyłam w wielu warsztatach w Polsce i za granicą, także tych skierowanych bezpośrednio do muzyków – np. z Nelly Ben-Or w Londynie, czy Pedro de Alcantara w Paryżu. W roku 2019 ukończyłam trzyletnią szkołę dla nauczycieli Techniki Alexandra w Ecole Technique FM Alexander de Paris Pour Professeurs  – szkoła ta jest stowarzyszona ze The Society of  Teachers of the Alexander Technique w Londynie – organizacji dbającej o zachowanie standardów w nauczaniu, jakie wytyczył sam twórca, Frederick Matthias Alexander.

Na co dzień pracuję jako akompaniatorka w podparyskiej szkole muzycznej, w klasie tańca klasycznego, oraz wraz z instrumentalistami i śpiewakami, a także prowadzę indywidualne lekcje i warsztaty z Techniki Alexandra.

https://alexandertechnique.co.uk/

https://www.techniquealexander.info/

https://www.karolina-glab-pianiste.com/

https://www.facebook.com/Alexander-Technique-Karolina-Glab-106059290845982

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673