Katarzyna Kanowska


Polonistka, teatrolożka, pedagożka teatru, członkini Stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki, członkini Rady Programowej Fundacji „Zawsze Warto”, Liderka Teatroteki Szkolnej. Nauczycielka w szkole muzycznej, wieloletnia koordynatorka programów edukacyjnych NGO, autorka licznych projektów artystycznych i edukacyjnych, współautorka książki „To, co ulepsza”, wydawnictwa Zeszyty Naukowe Herbaciarni Naukowej, współzałożycielka i koordynatorka projektu Herbaciarnia Naukowa.  

Wielokrotnie nagradzana za pracę pedagogiczną, m. in. Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej.  

Interesuje się literaturą i teatrem – w bardzo szerokim ujęciu. Na równi z teatrem kocha góry i koty. 😊

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673