dr hab. Milena Kędra


Pianistka, kameralistka i pedagog.  W roku 1999 ukończyła z wynikiem celującym Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Pikula. W roku 1998 odbyła staż asystencki w Katedrze Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie  pod kierunkiem prof. Adama Kaczyńskiego Kierownika Katedry Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie. W trakcie studiów na krakowskiej uczelni  pracowała w klasie kameralnej pod kierunkiem prof. Marii Szmyd- Dormus. W roku 2001 ukończyła Studia Podyplomowe w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.

Swoje umiejętności jako solistka i kameralistka doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich i konsultacji prowadzonych m.in. przez: Halinę Czerny-Stefańską, Jana Ekiera, Kevina Kennera, Gerardo Vilę, Jeana- Paula Sevillę, Karla Heinza Kämmerlinga, Paula Badurę-Skodę, Bernarda Ringeissena, Elzę Kolodin, Andrieja Orłowieckiego, Kwartet Śląski, Michaela Straussa, Bernarda Greenhausa, Marka Lubotskiego , Andrzeja Tatarskiego i Mariana Lapsanskyego.

Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych.  Stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Laureatka stypendium artystycznego Ministra Kultury i Sztuki. Dokonała nagrań archiwalnych dla Radia Opole , Radia Kraków , Radia Cluj  (Rumunia) oraz telewizji Kraków, BBC i NHK. Wielokrotnie była zapraszana na festiwale w kraju i za granicą. Prowadzi działalność koncertową  w Polsce, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Rumunii, Mołdawii, Włoszech, Brazylii.

Po ukończeniu studiów w 1999 roku rozpoczęła pracę jako asystent Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2013 r członek Rady Wydziału Instrumentalnego oraz Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi klasę fortepianu w POSM II st. im . F. Chopina w Krakowie.W maju 2008 r. uzyskała stopień naukowy doktora sztuki i w wyniku konkursu otrzymała  stanowisko adiunkta w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie.Od października 2008 r. prowadzi własną klasę fortepianu w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej  uczniowie i studenci są laureatami ponad 100 nagród i wyróżnień  na konkursach krajowych i międzynarodowych. Jest zapraszana  jako juror konkursów pianistycznych oraz kameralnych.  Prowadzi  lekcje otwarte oraz kursy mistrzowskie dla młodych pianistów.

  W listopadzie  2013 r.  wraz z dr hab. Barbarą Łypik – Sobaniec założyła Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki. Stowarzyszenie jest organizatorem festiwali – Muzyka w Starych Balicach,  Hebdowskich Spotkań ze Sztuką oraz współorganizowanego z Akademią Muzyczną w Krakowie cyklu koncertowego muzyki współczesnej “MOSTY”. Od 2016 roku jest dyrektorem artystycznym Letniej Manufaktury Sztuki w Niepołomicach.  W roku 2018 uzyskała stopień doktora habilitowanego. 0d 2019 r jest Kierownikiem Sekcji Fortepianu  w POSM II st im. F. Chopina w Krakowie oraz dyrektorem artystycznym Krakowskiego Festiwalu Młodych Pianistów.  

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673