dr hab. Monika Płachta


MONIKA PŁACHTA, pianistka, korepetytorka, akompaniatorka. Ukończyła studia w  Akademii Muzycznej w Krakowie, w trakcie których, rozpoczęła współpracę z Chórem Polskiego Radia oraz Cappellą Cracoviensis w charakterze akompaniatora. Towarzyszyła także regularnie chórowi Akademii Muzycznej w Krakowie uczestnicząc wraz z zespołem w wydarzeniach rangi międzynarodowej, m.in. w kursach Helmutha Rillinga przy prawykonaniu europejskim Credo Krzysztofa Pendereckiego. Od 1999 roku związana jest z Katedrą Chóralistyki macierzystej Uczelni, w której w latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Od roku 2004 związana z Chórem Filharmonii Krakowskiej jako akompaniator Chóru Mieszanego. Praca z najbardziej liczącymi się w środowisku muzycznym chórami krakowskimi, dała jej pozycję wykwalifikowanego specjalisty, zapraszanego do udziału w kursach mistrzowskich oraz wielu innych przedsięwzięciach artystycznych. Kreowała partie solową w Mszy UroczystejG. Rossiniego, Carminie Buranie C. Orffa, Die ZiegeunerliederLiebes- i Neueliebeslieder J. Brahmsa i wiele innych.Była współautorką cyklu Inspiracje w ramach którego zaprezentowała autorską wersję (opracowaną wraz z Agnieszką Draus i Mateuszem Bieniem) cykl Tierkreis K. Stockhausena na fortepian, warstwę elektroakustyczną i video na multimedialnym koncercie, zorganizowanym we współpracy Katedry Kompozycji i Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. 

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673