Actor Category: Kursy Instrumentalne

dr Mateusz Zubik

„Niezwykle utalentowany młody pianista odznaczający się inteligencją i muzykalnością” – Paul Badura-Skoda o Mateuszu Zubiku. Mateusz Zubik to aktywny solista i kameralista. Do tej pory koncertował m. in. w Nowym Jorku (Carnegie Hall), Wiedniu, Budapeszcie, Bayreuth, Warszawie, Lusławicach (Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego), Częstochowie (Filharmonia Częstochowska) oraz w wielu miastach Polski, a także Austrii, Niemiec, Mołdawii, Portugalii czy Izraela. Pianista brał udział w wielu renomowanych festiwalach i cyklach koncertowych. Występował podczas m. in. „World Piano...

Czytaj dalej

dr hab. Michał Dziad

Pianista, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in. Kevina Kennera, Występował z wybitnymi muzykami m.in. Sir Christopher Hogwood, Urszula Kryger, Bartosz Bryła. Laureat krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych m.in. I nagrody i Grand Prix VI Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego (2002), a także I nagrody VI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej Concorsi di Musica della Val Tidone – Premio “Anguissola Scotti”...

Czytaj dalej

dr hab. Monika Płachta

MONIKA PŁACHTA, pianistka, korepetytorka, akompaniatorka. Ukończyła studia w  Akademii Muzycznej w Krakowie, w trakcie których, rozpoczęła współpracę z Chórem Polskiego Radia oraz Cappellą Cracoviensis w charakterze akompaniatora. Towarzyszyła także regularnie chórowi Akademii Muzycznej w Krakowie uczestnicząc wraz z zespołem w wydarzeniach rangi międzynarodowej, m.in. w kursach Helmutha Rillinga przy prawykonaniu europejskim Credo Krzysztofa Pendereckiego. Od 1999 roku związana jest z Katedrą Chóralistyki macierzystej Uczelni, w której w latach 2008-2016 pełniła...

Czytaj dalej

dr Kamil Kruk

Kamil Kruk urodził się w 1989 roku w Puławach. Ukończył z wyróżnieniem dwie specjalności: Kompozycję (studia I i II st., 2010-2015) i Teorię muzyki (studia I i II st., 2008-2013) na Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie jest doktorantem tej Uczelni (specjalność: kompozycja, klasa prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz). Kwalifikacje pedagogiczne i dydaktyczne uzyskał na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas Kwalifikacyjnego Kursu Pedagogicznego Dla Czynnych Zawodowo Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA, Warszawa 2017). Studiował Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (2019).  Jego...

Czytaj dalej

dr Wiesław Ochwat

Aktywnie udzielający się na wielu płaszczyznach instrumentalista, zaangażowany w działalność kulturalną poprzez czynne koncertowanie, współorganizowanie wydarzeń artystycznych oraz aktywną pracę w sferze dydaktyczno-naukowej. W 2014 r. ukończył z wyróżnieniem dwustopniowe studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie akordeonu dra Janusza Patera, a w roku 2018 obronił doktorat na tejże uczelni pod opieką naukową prof. Pawła Palucha. Ważnym punktem w osobistym rozwoju akordeonisty było ukończenie w 2016 r. dwuletniego projektu „Italian Accordion Accademy” –...

Czytaj dalej

Aleksandra Kuls

Spośród wielu osiągnięć artystki należy wymienić I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Jozsefa Szigetiego w Budapeszcie (wrzesień 2012), a także dwie nagrody specjalne na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2011). W ubiegłym roku skrzypaczka została laureatką srebrnego medalu na Międzynarodowym Konkursie na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego (wrzesień 2020). W 2015 r. ukończyła studia w klasie profesor Kai Danczowskiej na Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2016 roku pracuje na macierzystej uczelni w Katedrze Skrzypiec i Altówki na...

Czytaj dalej

  • 1
  • 2

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673