MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI

Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki działa od listopada 2013 roku. Zostało założone z inicjatywy osób, związanych na stałe z Akademią Muzyczną w Krakowie. Zrzesza artystów – pedagogów związanych z Akademią Muzyczną, Akademią Sztuk Pięknych, Uniwersytetem Pedagogicznym oraz osoby działające w środowisku edukacyjno- kulturalnym miasta Krakowa. Stowarzyszenie intensywnie promuje sztukę, zarówno w formie wydarzeń cyklicznych, jak i pojedynczych koncertów, wystaw czy imprez. Członkowie stowarzyszenia, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w działalności artystycznej i pedagogicznej, pragną stworzyć wielowymiarową przestrzeń dla przedsięwzięć społecznych. Chcą podzielić się swoją pasją i zamiłowaniem do sztuki, propagując tym samym kulturę wysoką. Najważniejszymi celami, obranymi przez Małopolską Manufakturę Sztuki są: 

• wspieranie działalności artystyczno-naukowej

• edukacja artystyczna dzieci i młodzieży

• chronienie i propagowanie polskiej tradycji

• promocja województwa małopolskiego w kraju i zagranicą

• działalność wydawnicza

W tym celu Małopolska Manufaktura Sztuki skupia wokół swojej idei artystów, naukowców, dydaktyków oraz działaczy społecznych z Polski i spoza jej granic, nawiązuje współpracę z podmiotami w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Pozyskuje do współpracy znanych i docenianych artystów, którzy współtworzą wydarzenia, będące wizytówką Małopolskiej Manufaktury Sztuki. Najważniejsze cykliczne wydarzenia przez nas organizowane to:

•    Hebdowskie Spotkania ze Sztuką

•`   Festiwal Muzyki Kameralnej “Muzyka w Starych Balicach”

•    cykl koncertów muzyki współczesnej “Mosty”

•    Letnia Manufaktura Sztuki

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673