W odpowiedzi na Państwa pytania zamieszczany regulamin uczestnictwa w VIII edyc…


💚 W odpowiedzi na Państwa pytania zamieszczany regulamin uczestnictwa w VIII edycji festiwalu:

WYMAGANIA COVID-19

1. Goście Małopolskiej Manufaktury Sztuki przed wejściem na koncerty zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem znajdującym się przy wejściu do obiektu.

2. Goście podczas koncertów zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek ochronnych, przyłbic itp. Obowiązku noszenia maseczek nie mają dzieci do lat 4 oraz osoby z niepełnosprawnością. Okazanie orzeczenia nie jest wymagane.

3. Podczas koncertów wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się ( nie dotyczy rodzin, dzieci do lat 4 oraz asystentów osób z niepełnosprawnością).

4. Goście zajmują miejsca stosując się do wskazań obsługi widowni Małopolskiej Manufaktury Sztuki.

5. Na koncerty nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie.

6. W trakcie pobytu na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony.
7. udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc to jest 50 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19), w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni.

8. Opuszczanie przez gości obiektu po koncercie będzie koordynowane przez obsługę widowni.

9. Wejście na teren koncertów w ramach VIII Festiwalu muzyki kameralnej Muzyka w Starych Balicach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
Zobacz na facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673