Zarząd stowarzyszenia

Milena Kędra

Prezes stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki.

Pianistka, kameralistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie pracownik Katedry Fortepianu AM w Krakowie, na stanowisku adiunkta, w stopniu doktora habilitowanego. Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych, stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Wielokrotnie zapraszana na festiwale w kraju i za granicą, prowadzi działalność koncertową w Polsce, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Rumunii, Mołdawii, Włoszech, Brazylii. Dokonała nagrań archiwalnych dla Radia Opole, Radia Kraków, Radia Cluj  (Rumunia) oraz Telewizji Kraków, BBC i NHK. Kierownik Sekcji Fortepianu w POSM II stopnia im. F. Chopina w Krakowie, Dyrektor Artystyczny Krakowskiego Festiwalu Młodych Pianistów, Dyrektor Artystyczny Letniej Manufaktury Sztuki w Niepołomicach, juror krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Barbara Łypik- Sobaniec

Wiceprezes stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki

Wiolonczelistka, kameralistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie pracownik Katedry Kameralistyki AM w Krakowie,  na stanowisku adiunkta w stopniu doktora habilitowanego. Laureatka konkursów wiolonczelowych i kameralnych. Stypendystka Europejskiej Fundacji Mozartowskiej, współpracowała z orkiestrami: Capella Cracoviensis oraz Sinfonietta Cracovia. Członek tria fortepianowego Reiner Trio, z którym koncertowała przez 20 lat, obecnie związana z triem fortepianowym Malawski Trio. Juror konkursów wiolonczelowych, prowadzi czynną działalność koncertową w kraju i zagranicą. Dyrektor Artystyczny Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyka w Starych Balicach.

Tomasz Sobaniec

Skarbnik stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki

Perkusista, kameralista, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie Pracownik Katedry Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji AM w Krakowie, na stanowisku profesora. Kotlista orkiestry Capella Cracoviensis., członek zespołów Barock Tune oraz Alta Cappella. Współpracuje z uznanymi zespołami muzyki dawnej – Wrocławska Orkiestra Barokowa, Arte Dei Suonatori, Orkiestra Historyczna, Concerto de Bassus, Trondheim Barokk, Harmonia Sacra, Musica Aeterna Bratislava, Musica Florea Praha, Il Giardino D’Amore. Przez wiele lat współpracował z zespołem muzyki współczesnej MW 2. Gra na marimbie koncertowej polskiej firmy MIDO, talerzach PAISTE oraz używa pałek perkusyjnych firmy Pro- Mark Juror konkursów perkusyjnych, prowadzi czynną działalność koncertową w kraju i zagranicą. Dyrektor Artystyczny Hebdowskich Spotkań ze Sztuką.

O. Eugeniusz Grzywacz

Członek zarządu Małopolskiej Manufaktury Sztuki

Elżbieta Kumor

Członek zarządu Małopolskiej Manufaktury Sztuki

Monika Płachta

Członek zarządu Małopolskiej Manufaktury Sztuki

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673